POLITICĂ DE
CONFIDENȚIALITATE

OCTOMBRIE 2020

Confidențialitatea dumneavoastră este importantă pentru noi. Această Politică de confidențialitate explică modul în care compania noastră gestionează și tratează datele dvs. personale i) atunci când descărcați aplicația 2Value sau vă înregistrați/vizitați site-ul nostru, www.2value.ro, ambele urmând să fie denumite în cele ce urmează „Platforma”; ii) intrați in relație cu noi pentru a utiliza Servicii pe care compania noastră le oferă, denumite în continuare Serviciile; iii) candidați la o poziție în cadrul companiei noastre sau al unei companii cliente iv) ne furnizați bunuri sau Servicii sau acționați în calitate de reprezentant, angajat sau orice fel de agent al unei companii care ne furnizează bunuri sau Servicii; v) prelucrăm datele dumneavoastră la instrucțiunile sau ca urmare a acțiunilor unor terți.

NAVIGARE RAPIDĂ

1. SCOPUL ACESTEI POLITICI

2. Cine suntem si ce facem

3. Cum sa ne contactați

4. Ce date personale colectăm

5. Cum folosim datele personale

6. Temeiul legal al prelucrării datelor personale

7. Cu cine împărtășim datele personale

8. Utilizarea cookie-urilor

9.Persoane împuternicite, operatori independenți și operatori asociați

10. Unde transferăm datele personale

11. Pentru cât timp păstrăm datele personale

12. Confidențialitatea si securitatea datelor personale

13. Dreptul de acces și alte drepturi

14. Modificări ale politicii de confidențialitate

1. SCOPUL ACESTEI POLITICI

Această Politică de confidențialitate (Politica de confidențialitate, Politica”) explică modul nostru de abordare a oricăror date personale pe care le colectăm de la dvs. sau pe care le-am obținut despre dvs. de la o terță parte și scopurile pentru care prelucrăm datele dvs. personale. De asemenea, indică drepturile pe care le aveți privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

În cadrul acestei folosim termenul prelucrare pentru a acoperi toate activitățile care implică datele dvs. personale, inclusiv colectarea, manipularea, stocarea, partajarea, accesarea, utilizarea, transferul și eliminarea datelor.

Această este destinată să vă ajute în luarea deciziilor în cunoștință de cauză atunci când utilizați Platforma și SERVICII oastre, să înțelegeți modul în care datele dvs. personale pot fi prelucrate de noi ca rezultat al furnizării SERVICII sau când solicitați să lucrați la sau cu compania noastră. Vă rugăm să acordați puțin timp pentru a o citi și înțelege.