TERMENI
SI CONDIȚII

Preambul


Platforma este creată si administrată de Tudor 2 Value S.R.L. („Societatea”), J10/689/06.06.2017, CIF 37696425, care poate fi contactata la adresa de e-mail: suport@2Value.ro și la adresa poștală Buzău, Str. Transilvaniei nr. 163, etaj 2, camera nr. 3. În prezentele Termene și condiții, referirile la „2Value” sau Platformă vor fi interpretate ca referiri la Tudor 2 Value S.R.L. și invers.
Accesul Clienților la conținutul complet al Platformei este condiționat de introducerea unui user și a unei parole, coroborate cu realizarea plății abonamentului.
Conținutul 2Value poate fi accesat si folosind aplicația mobilă 2Value, compatibilă cu terminalele mobile. Pentru o experiență optimă, vă recomandăm să instalați ultima versiune a sistemului de operare compatibil cu dispozitivul dvs., precum si ultima versiune a aplicației disponibilă. .
2Value furnizează utilizatorilor, în mod clar și inteligibil, informații despre numele entității deținătoare, adresă, telefon, adresa de e-mail la care poate fi contactată.
Platforma afișează toate informațiile despre principalele caracteristici ale serviciilor oferite, inclusiv prețul abonamentului, pentru a putea fi siguri ca acestea sunt ceea ce va trebuie.
Pentru orice solicitări legate de Platformă ne puteți contacta la adresa SUPORT@2VALUE.RO.

NAVIGARE RAPIDĂ

1. PROTECȚIA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE

2. UTILIZAREA CONȚINUTULUI PLATFORMEI

3. RESTRICȚIONAREA SAU SUSPENDAREA ACCESULUI

4. SCHIMBARI ALE PLATFORMEI

5. ÎNREGISTRARE, PAROLE, RESPONSABILITĂȚI. DEZABONARE

6. MODALITĂȚI DE COMUNICARE PUSE LA DISPOZIȚIE DE PLATFORMĂ

7. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8. ATENȚIONĂRI SPECIALE

9. PROTEJAREA SECURITĂȚII PLATFORMEI

10.GARANȚII

11. FORȚA MAJORĂ

12.CONCLUZII

13. LEGEA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

14. INFORMAREA PERSOANEI VIZATE – REPREZENTANT AL CLIENTULUI

1. PROTECȚIA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE

In accordance with the legislation governing the protection of intellectual property rights, including copyright and related rights, the Platform and all elements placed on it, respectively texts, photographs, images, graphics, trademarks, industrial designs, logos, etc., viewed in whole and / or in part, as well as any derivative or modified versions thereof are the exclusive property of Tudor 2 Value SRL and / or a third party that has granted us the right to use it.
Drepturile patrimoniale de autor asupra textelor, comentariilor, mesajelor publicate de dvs. se transferă neexclusiv asupra Tudor 2 Value S.R.L. de îndată ce le postați. După momentul publicării acestora pe Platformă, dvs. continuați să dețineți în continuare drepturile de autor asupra lor. Implicit, dvs. aveți dreptul de a folosi acele texte în orice mod doriți. Prin afișarea sau publicarea oricăror texte, comentarii, mesaje etc. pe site, dvs. ne acordați o licență neexclusivă de a folosi, modifica (în limita contractului), afișa în mod public, copia si distribui aceste texte. <br>Utilizatorii Platformei nu au dreptul de a copia, reproduce, distribui, realiza opere derivate sau, în general, dreptul de a le exploata prin orice mijloace, fără acordul prealabil scris al Tudor 2 Value S.R.L. Pentru claritate, nu puteți utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele fără a deține o permisiune scrisă din partea Tudor 2 Value S.R.L. sub forma de abonament, dacă sunteți companie, sau un cont de logare, dacă sunteți jurnalist. Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea în integralitate sau a unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de Tudor 2 Value S.R.L. prin intermediul Platformei într-un mod care nu respectă legislația românească sau internațională in materie de drept de autor si proprietate intelectuală implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni. <br>Tudor 2 Value S.R.L. își rezerva dreptul de a împiedica prin orice mijloace utilizarea Platformei, fără nicio răspundere, si de a solicita sancționarea conform legislației in vigoare a persoanelor implicate, dacă există indicii că, incidental sau intenționat, poate avea loc distrugerea sau alterarea Platformei, a conținutului sau securității acesteia sau discreditarea brandului 2Value, a societății, a fondatorilor, personalului și/sau partenerilor săi sau a serviciilor acestora. <br>Este interzisă crearea de asocieri cu Platforma fără un acord prealabil scris. În situațiile in care acest lucru se întâmplă fără acordul scris explicit al Tudor 2 Value S.R.L., nu ne asumăm responsabilitatea pentru site-urile neafiliate cu care Platforma ar putea fi asociată sau pentru materialele postate pe acestea de către alte persoane decât cele autorizate de noi. Tudor 2 Value S.R.L. își rezerva dreptul de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a oricărei acțiuni de acest tip

butonul de deschidere a chatului